top of page

OBECNE REALIZACJE:

1. "Modernizacja fragmentu ulicy 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego wraz z tunelem tramwajowym." - inwestor Urząd Miasta Sosnowiec

2.„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących 

je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” 

a. Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;
b. Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego.” 

znak sprawy: WZP.271.1.155.2019.SW" - inwestor Urząd Miasta Sosnowiec

3.„Usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej  będących własnością PGG S.A. o/KWK ROW Ruch Chwałowice i Jankowice” - inwestor PGG S.A.

4. "Roboty w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny w km 1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - Chudów w km -0,091 do 1,500,  związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica" - inwestor PGG S.A.

bottom of page