Projekty i wykonawstwo
 

O F E R T A

PROJEKTY:

 • Układy torowe

 • Sieć trakcyjna

 • SRK

 • Obiekty inżynieryjne

WYKONAWSTWO:

 • Budowa, remont torowych układów kolejowych, 

 • roboty ziemne, 

 • budowa podtorza, 

 • systemy odwadniające,  

 • obiekty inżynieryjne.

PRZYKŁADOWE

REALIZACJE

Przebudowa linii PKP nr 180 Dorota - Jęzor - Brzezinka w km 1,100 - 2,300 - tor nr 1” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz - Juliusz - podniesienie niwelety toru (najwyższy punk 100 cm), wymiana szyn, podkładów, wymiana słupów trakcyjnych, zabudowa nowych fundamentów pod słupy trakcyjne, regulacja sieci trakcyjnej.

Modernizacja układu torowego  TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Tauron Będzin Demontaż starej nawierzchni torowej i budowa nowej nawierzchni. Demontaż starych rozjazdów Rkpd i R190, montaż nowych rozjazdów RKPD i R190.

​Przebudowa kabla teletechnicznego przy linii kolejowej PKP nr 140 Katowice  Ligota - Nędza w km 46.990 - 49.700 - Zabudowa nowego kabla teletechnicznego o długości 3 km, wykonanie złącz przelotowych, wykonanie złącz równoległych, wykonanie przewiertów sterowanych, wykonanie końcowych pomiarów prądem stałym i zmiennym.

Modernizacja układu torowego  TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno - Demontaż nawierzchni torowej o dł 1000m, ułożenie nowej nawierzchni  na dł. 1000 m, demontaż rozjazdów Rkpd i R190, montaż nowych rozjazdów RKPD i R190. Zabudowa nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowych z płyt CBP. 

 

Modernizacja układu torowego  TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza. - Demontaż nawierzchni torowej o dł. 810 m, ułożenie nowej nawierzchni na dł. 810 m, ułożenie prowadnicy (trzeciej szyny) na dł 680 m, zabudowa nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowym z płyt CBP. 

Rozbiórka bocznicy kolejowej KWK Centrum Bytom. - Projekt i rozbiórka 7 km toru, demontaż sieci trakcyjnej, rozbiórka obiektów inżynieryjnych.

 
 

o nas

2013 r. - początek działaności - roboty ogólnobudowlane.

2015 r. - poszerzenie działalności - remonty i modernizacja infrastruktury kolejowej.   

2016 r. - nawiązanie współpracy z firmą Trackovia Pro i firmą JUSTMAR.

2018 r. - z początkiem  roku właścile firm ESTAVEL, Trakovia Pro i Justmar założyli wspólnie nową firmę pod nazwą ESTAVEL Sp. z o.o. Sp. k. i do dnia dzisiejszego skupiają się głownie na pracach związanych z remontem i modernizacją infrastruktury kolejowej.

Obecne realizacje:

1. "Modernizacja fragmentu ulicy 3 Maja w rejonie tunelu tramwajowego wraz z tunelem tramwajowym." - inwestor Urząd Miasta Sosnowiec

2.„Budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących 

je ścieżek rowerowych na terenie Sosnowca - etap II” 

a. Węzeł przesiadkowy 2: Rejon skrzyżowania ul. Ostrogórskiej, Henryka Sienkiewicza, 1 Maja;
b. Węzeł przesiadkowy 5: Rejon skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sobieskiego.” 

znak sprawy: WZP.271.1.155.2019.SW"inwestor Urząd Miasta Sosnowiec

3.„Usuwanie awarii w torach szlakowych, dojazdowych i rozjazdach kolejowych spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej  będących własnością PGG S.A. o/KWK ROW Ruch Chwałowice i Jankowice” - inwestor PGG S.A.

4. "Roboty w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny w km 1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - Chudów w km -0,091 do 1,500,  związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica" - inwestor PGG S.A.

DYSPONUJEMY:

 • koparkami dwudrożnymi,

 • profilarką tłucznia,

 • wymieniarką podkładów,

 • podbijarką do koparki dwudrożnej,

 • przesiewaczem stacjonarnym kruszywa,

 • koparko-ładowarkami,

 • ładowarkami, 

 • samochodami dostawczymi i samowyładowczymi,

 • walcami, zagęszczarkami,

 • zakrętarkami, sprzętem kolejowym mechanicznym

 
 

KONTAKT

E S T A V E L

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

41-407 Imielin

ul. Jacka Malczewskiego 23

estavel@icloud.com

tel. +48 572 130 150

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ESTAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Jacka Malczewskiego 23, 41-407 Imielin.

 

Oferty pracy

Stanowisko - Pracownik torowy

Miejsce pracy - Śląsk

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

prace przy konserwacji i remontach infrastruktury  kolejowej, 

wykonywanie innych prac torowych w celu utrzymania pełnej sprawności technicznej torów kolejowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia zawodowego (lub doświadczenia w pracy na kontraktach kolejowych),

sumienności i odpowiedzialności,

umiejętność pracy w zespole,

dodatkowym atutem będą posiadane uprawnienia

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres e-mail: praca.estavel@gmail.com w tytule widomości proszę wpisać "Pracownik torowy"

Stanowisko - Operator koparki dwudrożnej

Miejsce pracy - Śląsk

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

obsługę koparki dwudrożnej przy konserwacji i remontach infrastruktury  kolejowej, 

 

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia zawodowego (lub doświadczenia w pracy na kontraktach kolejowych),

uprawnienia do obsługi koparki dwudrożnej,

sumienności i odpowiedzialności,

umiejętność pracy w zespole,

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres e-mail: praca.estavel@gmail.com w tytule widomości proszę wpisać "Operator koparki dwudrożnej"